نمایش خبر ناحیه 6

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحینواحیناحیه 6نمایش خبر ناحیه 6

پاکسازي باغچه هاي فضاي سبزدر سطح ناحيه 6


دسته بندی: nahie

بازدید: 95
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1396/9/20 10:52:47واحد خدمات شهري شهرداري ناحيه 6:از پاکسازي باغچه هاي فضاي سبزدر سطح محدوده خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 5، واحد خدمات شهري شهرداري ناحيه 6 :در جهت حفظ و نگهداشت فضاي سبز اقدام به پاکسازي باغچه هاي سطح محدوده به متراژ 450 متر مربع کرد .
هم چنين اين اداره اقدام به کندوکوب درختان بلوار نفیسی به تعداد 95 اصله و درختان خيابان مخصوص به تعداد 90 اصله ، پاکسازي باغچه هاي بلوار نفیسی به متراژ 250 مترمربع کرد.


print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.