نمایش خبر ناحیه 6

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحینواحیناحیه 6نمایش خبر ناحیه 6

نصب بشکه ايمني درفاز2اکباتان


دسته بندی: nahie

بازدید: 95
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1396/9/20 11:3:34اداره فني و ترافيك شهرداري ناحيه 6از نصب بشکه ايمني در فاز2 اکباتان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 5 ، اداره فني و ترافيک ناحيه به منظور ايمن سازي در18آذرماه سال جاري اقدام به نصب دوعدد بشکه ايمني در فاز2اکباتان کرد .
هم چنين در20آذرماه سال جاري اين اداره اقدام به نصب و مرمت 2عدد تابلوي انتظامي در خيابان بیمه2، نصب و مرمت5 عدد تابلوي اخباري واسامي معابر ، 1 عددآيينه ترافيکي درمحل مذکورجهت ايمن سازي تردد خودروهاي عبوري کرد .


print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.