نمایش خبر ناحیه 6

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحینواحیناحیه 6نمایش خبر ناحیه 6

بازدید سرزده شهردار از بوستان های سطح ناحیه


دسته بندی: nahie

بازدید: 34
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1397/4/17 13:20:3واحد روابط عمومی ناحیه 6 از بازدید سرزده شهردار از بوستان های سطح ناحیه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5 محمد اسداللهی شهردار ناحیه 6 به همراه معاون ناحیه، ناظرین و پیمانکار فضای سبز نسبت به بازدید از بوستان های سطح ناحیه اقدام نمود.

طی این بازدید معضلات بوستان های ناحیه شناسایی و مقرر گردید ظرف مدت 48 ساعت نسبت به رفع این معضلات اقدام گردد.

 

 

 print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.