نمایش خبر ناحیه 7

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحینواحیناحیه 7نمایش خبر ناحیه 7

برگزاری جلسه 137 در دفتر شهردار ناحیه 7


دسته بندی: shahin

بازدید: 51
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1397/2/1 14:39:29واحد روابط عمومی ناحیه 7 از برگزاری جلسه 137 در دفتر شهردار ناحیه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5 پوریا غلامی شهردار ناحیه 7 به منظور رسیدگی به نحوه پاسخگویی به پیامهای 137 و 1888 ادارات ناحیه نسبت به برگزاری جلسه ای اقدام کرد.
گفتنی است : پوریا غلامی ضمن بررسی پیامهای زمانبر نسبت به بررسی تعداد پیامهای ادارات و نحوه رسیدگی به آنها اقدام کرد.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.