نمایش خبر ناحیه 7

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحینواحیناحیه 7نمایش خبر ناحیه 7

بازدید شهرسازی شهردار ناحیه 7 از ساختمانهای دارای پروانه


دسته بندی: janatabad-jonubi

بازدید: 122
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1397/2/4 12:31:54واحد روابط عمومی ناحیه 7 از بازدید شهرسازی شهردار ناحیه از ساختمانهای دارای پروانه خبر داد
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5 پوریا غلامی شهردار ناحیه 7 به منظور رسیدگی به وضعیت ساخت و ساز در سطح محدوده نسبت به بازدید از ساختمانهای دارای پروانه اقدام کرد.
در این بازدید معاون ناحیه و جمعی از شهربانان نیز حضور داشتند.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.