نمایش خبر ناحیه 7

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحینواحیناحیه 7نمایش خبر ناحیه 7

بازدید از نمایشگاه هنرهای دستی دانش آموزان مدرسه فاطمه شعیبی در ناحیه 7


دسته بندی: shahin

بازدید: 172
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1397/2/16 14:42:48اداره فرهنگی و اجتماعی ناحیه 7 نسبت به بازدید از نمایشگاه هنرهای دستی دانش آموزان مدرسه فاطمه شعیبی اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5 پوریا غلامی شهردار ناحیه 7 گفت : اداره فرهنگی و اجتماعی ناحیه نسبت به بازدید از نمایشگاه هنرهای دستی دانش آموزان مدرسه فاطمه شعیبی اقدام کرد.
همچنین در طی جلسه ای با حضور یک خیر نیکوکار مقرر گردید با صدور مجوز توسط شهرداری یک سوله ورزشی در مدرسه ساخته شود.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.