نمایش خبر ناحیه 7

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحینواحیناحیه 7نمایش خبر ناحیه 7

اجرای طرح همسایه به همسایه در ناحیه 7


دسته بندی: shahin

بازدید: 68
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1397/3/2 11:42:3واحد روابط عمومی ناحیه 7 از اجرای طرح همسایه به همسایه در هفته روابط عمومی خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5 پوریا غلامی شهردار ناحیه 7 با همراهی معاون و مسئول روابط عمومی ناحیه نسبت به دیدار با همسایگان ناحیه اقدام کردند.
این طرح با توجه به قرارگیری در هفته روابط عمومی همچنین اجرای دستور العمل مرکز ارتباطات و امور بین الملل اجرا گردید و طی این اقدام ضمن تشکر از هسایگان همجوار با ساختمان ناحیه گلدانهای آپارتمانی نیز به آنها اهدا گردید.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.