نمایش خبر ناحیه 7

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحینواحیناحیه 7نمایش خبر ناحیه 7

جمع آوری کتاب از مدارس محدوده ناحیه 7


دسته بندی: shahin

بازدید: 39
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1397/4/3 9:33:5واحد بازیافت ناحیه 7 از جمع آوری کتاب دانش آموزان مدارس محدوده ناحیه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5 پوریا غلامی شهردار ناحیه 7 گفت : واحد بازیافت ناحیه با توجه به پایان سال تحصیلی نسبت به جمع آوری کتاب از مدرسه صیاد شیرازی اقدام کرد.
این اقدام با اهدای جوایز به دانش آموزان همراه بود.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.