نمایش اطلاعات محله

محلات منطقه


بازدید: 4345
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/4 12:18:46

محله پونک شمالیمحله ی پونک شمالی، در شمال شرق منطقه ی 5 شهرداری تهران واقع گرديده، از شمال به بزرگراه شهید آبشناسان و محله ی المهدی، از جنوب به بلوار شهید میرزابابایی و پونک جنوبی، از شرق به بزرگراه اشرفی اصفهانی و از غرب به بزرگراه شهید سرلشکر ستاری و محله ی شاهین محدود مي گردد. بنا به گفته ی آقای امیری عضو شورایاری محله، در گذشته در اين مكان قريه اي وجود داشته است به نام پونک یا پوئینک که به خاطر آن ده، نام این محله نيز پونک گذاشته شده است. ايشان اذعان داشتند كه هنوز هسته ی مركزي آن ده پابرجاست و امام زاده عین علی و زین علی در آن ده قرار دارند(امیری، آبان 1388). به سخني ديگر، محلی که هم اکنون برای خود مکان مستقلی را تشکیل داده و سرانه معابرش قابل توجه مي باشد، پیش از این، روستایی کوچک بوده و زیر عنوان بخش¬داری کن اداره می شده است. نام این ناحیه در منابع، با نام کن و به عنوان روستا عجین شده است. در فرهنگ جغرافیایی ایران در ادامه نام پونک نیز چنین آمده:"دهی جزو دهستانِ حومه بخش کنِ شهرستان تهران، واقع در 6 هزار گزی خاوری کن و 12 هزار گزی راه عمومیگز = 04/1 متر[. ]درنام یک روستازمین¬هایی که شهرداری به کسانی می داد که خانه هایشان در طرحهای توسعه شهری قرار می¬گرفت داشتند، واگذار نمودند(پورلین-من، آبان 1388). در سخني ديگر از نیایش به بالا و از نیایش به پایین(میرزا بابایی) هنوز بحث زمین¬های فرمان-فرمایان مطرح مي¬باشد(امیری، آبان 1388). آقاي اميري در ادامه معتقدند كه قبل از انقلاب این محله خارج از محدوده بود و غیر از دهِ پونک هیچ آبادی خاصي وجود نداشت. دهِ پونک الان جزء منطقه ی 2 محسوب میشود، یعنی در سمت شرق بلوار اشرفی اصفهانی قرار دارد، ولي غرب آن در منطقه¬ی 5 است. زمین¬های اینسو، بایر و موات(زمینهای خالی) بود، این زمینها را در اختیار سازمان زمین شهری گذاشتند و به تعاونیهای دولتي واگذار گرديد(امیری، آبان 1388). نام این تعاونی¬ها به ترتیب توانیر، امور استخدامی و دارایی بوده است(پورلینمن، آبان 1388). در خصوصِ اولین ساکنين این محله نيز   مي توان گفت كه ايشان از کارکنان دولت و از طبقه¬ی متوسط بوده¬اند كه به صورت خانوادگی وارد محله گرديدند، اما به تدریج ترکیب جمعیت عوض شده است، به طوری که امروزه به صورت مختلط، از هر نوع صنفي در محله يافت مي شود. مذهب غالب مردم از ابتدا تاکنون نيز تشيع بوده است(امیری، آبان 1388). در نگاهي ديگر، از تحولاتی که محله از بدو تاسیس تا به امروز به خود دیده، ايجاد "مرکز تجاری بوستان" قابل ذكر خواهد بود که موجبات رشد جمعیت و شلوغی محله را فراهم آورده است(قدسی، آبان 1388). 

 

 

 print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.