نمایش اطلاعات محله

محلات منطقه


بازدید: 8484
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/6 11:11:1

محله اکباتانشهرک اکباتان یکی از بزرگ‌ترین و مدرنترین شهرک‌های خاورمیانه است که در غرب تهران و ناحیه شش منطقه ۵ شهرداری تهران قرار گرفته‌است. این شهرک ۵٫۹۴ کیلومتر مربع وسعت و ۴۴٬۹۸۱ نفر جمعیت دارد. این شهرک از سمت شرق به کوی بیمه و شهرک آپادانا، از شمال به اتوبان تهران کرج، از غرب به نمایشگاه صنایع هواپیمایی و از جنوب به بزرگراه شهید لشگری محدود گشته‌است. این شهرک را شرکت عمران و نوسازی اکباتان ساخته‌است. شهرک اکباتان در مسیر خط چهار متروی تهران قرار دارد. طراحی مجموعه شهرک بر عهدهٔ جردن گروزن آمریکایی و ساخت آن بر عهدهٔ شرکت آمریکایی استارت بوده‌است. طرح ساخت این شهرک در ابتدا بسیار وسیع بود، و به طور نمونه شامل ساخت دریاچهٔ مصنوعی و بزرگ‌ترین مجموعه فرهنگی ایران و غیره می‌شده‌است. مقاومت در مقابل زلزله تا ۹ ریشتر، فضای سبز بسار وسیع، نورگیری کاملأ کافی و شوتینگ و رایزرهایی اختصاصی و پله‌های مخصوص فرار و دهها استاندارد دیگر آمریکایی اکباتان را از بقیه ساخت و ساز‌های تهران و ایران متمایز کرده‌است. بعد از انقلاب تغییراتی در مجموعه‌های رفاهی اقتصادی آن انجام گرفت و یا متوقف شد. اما در حال حاضر و پس از سی سال طرح‌های آن به صورت نصفه نیمه و در غالب مجموعه‌های رفاهی، فرهنگی و اقتصادی در دستور کار ساخت قرار گرفته‌است. مگامال به سرمایه گذاری مشترک ایران و مالزی بین فاز یک و فاز دوی شهرک اکباتان ساخته می‌شود شهرك اكباتان در منطقه 5 در غرب تهران واقع شده كه از جنوب به فرودگاه مهرآباد، از شمال به كوي فردوس، از غرب به صنايع هواپيماسازي و از شرق به شهرك آپادانا محدود ميشود. هم اكنون اين شهرك از سه فاز تشكيل شده كه شامل 33بلوك و پانزده هزار واحد مسكوني با جمعيتي بيش از يكصدهزار نفر است. مجتمع ورزشي شهيد دستگردي، استاديوم ورزشي راه آهن و كانون ورزشي فجر در اين محله قرار دارد. شهرك اكباتان داراي امكانات فرهنگي، آموزشي و بوستانهاي متعدد است.

• وجه تسميه:
اكباتان (آغ باتان) يا هگمتانه نام قديم شهر همدان بوده است. اين واژه به به زبان پارسي قديم به معني محل تجمع است.

• تاريخچه:
اكباتان از بزر گترين و پرجمعيت ترين شهر كهاي خاورميانه است كه طرح ساخت آن در سال 1345 شمسي توسط مهندسين خارجي مبتني بر روش بلندمرتبه سازي و طراحي شهري در آن دوره ريخته شد و اغلب مصالح مورد نياز به خصوص آهن آلات آن از خارج وارد شد. اين مجموعه بر محور توسعه متاخر شرقي  غربي تهران ساخته شد و ساخت آن بيش از ده سال به طول انجاميد و در آغاز محل سكونت نظاميان قرار داده شده بود. طرح ساخت اكباتان در ابتدا بسيار وسيع بود (براي مثال ساخت درياچه مصنوعي در آن پيش بيني شده بود) كه بعد از انقلاب تغييراتي در آن صورت گرفت و طر حهاي اوليه آن به صورت كامل انجام نشد.
در سال 1356 به كارمندان دولتي واگذار شد. ادامه واگذاري (C و 2 A اولين واحدهاي اين مجتمع عظيم مسكوني (بلوك 1 واحدهاي مسكوني بعد از انقلاب و توسط شركت عمران و نوسازي محيط پي گرفته شد. پس از آن به ترتيب بلو كهاي ديگر فاز 1 و بلوك هاي فاز 2 و 3 واگذار شد. در حال حاضر بلوك هاي 3 و 5 فاز 2 به طور كامل پر نشده است.در چند سال اول تكميل واحدهاي مسكوني، شهرك از امكانات و مراكز خدماتي مناسبي برخوردار نبود و ساكنين براي برطرف كردن نيازهاي خود، مجبور به مراجعه به مركز شهر بودند. اما در طي 15 سال اخير امكانات خدماتي اين مجموعه رشد
چشم گيري داشته و هم اكنون بخش اعظم نيازهاي خدماتي ساكنين در درون شهرك تأمين مي شود و نياز كمتري به مراجعه به خارج از شهرك دارند.در گذشته شرق شهرك اكباتان با ديواري در خيابان اصلي اكباتان از كوي بيمه جدا شده بود و هيچ كوچه اي از سمت كوي 15 سال اخير با فشار اهالي بيمه اين ديوار تخريب شد تا اهالي بيمه به راحتي بتوانند براي - بيمه به اكباتان راهي نداشت. طي 10
تأمين نيازهايشان به اكباتان مراجعه كنند. همچنين كاربري هاي بسياري در اين خيابان ايجاد شده و اين خيابان را به يك راسته عملكردي مهم تبديل كرده اند.شهرك اكباتان در منطقه 5 در غرب تهران واقع شده كه از جنوب به فرودگاه مهرآباد، از شمال به كوي فردوس، از غرب به صنايع هواپيماسازي و از شرق به شهرك آپادانا محدود ميشود. هم اكنون اين شهرك از سه فاز تشكيل شده كه شامل 33بلوك و پانزده هزار واحد مسكوني با جمعيتي بيش از يكصدهزار نفر است. مجتمع ورزشي شهيد دستگردي، استاديوم ورزشي راهآهن و كانون ورزشي فجر در اين محله قرار دارد. شهرك اكباتان داراي امكانات فرهنگي، آموزشي و بوستانهاي متعدد است.
• وجه تسميه:
اكباتان (آغ باتان) يا هگمتانه نام قديم شهر همدان بوده است. اين واژه به به زبان پارسي قديم به معني محل تجمع است.
• تاريخچه:
اكباتان از بزر گترين و پرجمعيت ترين شهر ك هاي خاورميانه است كه طرح ساخت آن در سال 1345 شمسي توسط مهندسين خارجي مبتني بر روش بلندمرتبه سازي و طراحي شهري در آن دوره ريخته شد و اغلب مصالح مورد نياز به خصوص آهن آلات آن از خارج وارد شد. اين مجموعه بر محور توسعه متاخر شرقي  غربي تهران ساخته شد و ساخت آن بيش از ده سال به طول انجاميد و در آغاز محل سكونت نظاميان قرار داده شده بود. طرح ساخت اكباتان در ابتدا بسيار وسيع بود (براي مثال ساخت درياچه مصنوعي در آن پيش بيني شده بود) كه بعد از انقلاب تغييراتي در آن صورت گرفت و طر حهاي اوليه آن به صورت كامل انجام نشد.در سال 1356 به كارمندان دولتي واگذار شد. ادامه واگذاري (C و 2 A اولين واحدهاي اين مجتمع عظيم مسكوني (بلوك 1واحدهاي مسكوني بعد از انقلاب و توسط شركت عمران و نوسازي محيط پي گرفته شد. پس از آن به ترتيب بلو كهاي ديگر فاز1 و بلوك هاي فاز 2 و 3 واگذار شد. در حال حاضر بلوك هاي 3 و 5 فاز 2 به طور كامل پر نشده است.
در چند سال اول تكميل واحدهاي مسكوني، شهرك از امكانات و مراكز خدماتي مناسبي برخوردار نبود و ساكنين براي برطرف كردن نيازهاي خود، مجبور به مراجعه به مركز شهر بودند. اما در طي 15 سال اخير امكانات خدماتي اين مجموعه رشد چشم گيري داشته و هم اكنون بخش اعظم نيازهاي خدماتي ساكنين در درون شهرك تأمين مي شود و نياز كمتري به مراجعه به خارج از شهرك دارند.
در گذشته شرق شهرك اكباتان با ديواري در خيابان اصلي اكباتان از كوي بيمه جدا شده بود و هيچ كوچه اي از سمت كوي 15 سال اخير با فشار اهالي بيمه اين ديوار تخريب شد تا اهالي بيمه به راحتي بتوانند براي - بيمه به اكباتان راهي نداشت. طي 10 تأمين نيازهايشان به اكباتان مراجعه كنند. همچنين كاربري هاي بسياري در اين خيابان ايجاد شده و اين خيابان را به يك راسته عملكردي مهم تبديل كرده اند.

ساختار :

این شهرک از سه فاز تشکیل شده که هر فاز شامل چند بلوک و هر بلوک شامل چند ورودی می‌باشد:

فاز یک شهرک اکباتان
فاز دو شهرک اکباتان
فاز سه شهرک اکباتان

این شهرک دارای ۳۳ بلوک، ۱۵۶۷۵ واحد مسکونی است.

فاز یک

فاز یک شهرک اکباتان متشکل از ۱۰ بلوک است که توسط استادیوم شهید دستگردی(پاس) و استادیوم راه آهن به دو قسمت ۶ و ۴ بلوکی تقسیم گشته، به اصطلاح به ۴ بلوک شمال استادیوم‌ها بلوک بالا و به ۶ بلوک جنوب استادیوم‌ها بلوک پایین گفته می‌شود. بلوکهای فاز یک شهرک اکباتان عبارت‌اند از:

بلوک‌های پایین:

بلوک A۱ یا ۱ شهرک اکباتان
بلوک C یا ۲ شهرک اکباتان
بلوک B۱ یا ۳ شهرک اکباتان
بلوک A۲ یا ۴ شهرک اکباتان
بلوک A۳ یا ۵ شهرک اکباتان
بلوک B۲ یا ۶ شهرک اکباتان

بلوک‌های بالا:

بلوک B۳ یا ۷ شهرک اکباتان
بلوک A۴ یا ۸ شهرک اکباتان
بلوک A۵ یا ۹ شهرک اکباتان
بلوک B۴ یا ۱۰ شهرک اکباتان
بازارچه‌های فاز یک که شامل هفت بازرچه جنوب ورزشگاه و چهار بازارچه در شمال ورزشگاه می‌شود.

یکی از تفاوت‌های بلوک‌های A با B در این است که بلوک‌های A دارای آپارتمان‌های ۲ خوابه در ۲ تا از ۱۲ طبقه‌های خود هستند اما بلوک‌های B آپارتمان‌های ۲ خوابه ندارند. همچنین بلوک‌های A دارای ۱۴ ورودی و بلوک‌های B دارای ۱۸ ورودی و ۶۱۳ واحد مسکونی هستند. بلوک C از آنجا که از لحاظ معماری شاخه‌ها شبیه هیچکدام از بلوک‌های A و B نیست نام آن را C گذاشتند که دارای ۱۵ ورودی ست و آپارتمان‌های ۲ خوابه را دارا نمی‌باشد. دبیرستان شهید عموییان نیز در این فاز واقع شده‌است.

فاز ۲

این فاز شامل ۱۹ بلوک است که به صورت زوج وفرد و به بهترین شیوه و استاندارد ممکن در جهت شمالی و جنوبی گسترده است . این فاز علاوه بر تمامی مزایای دو فاز دیگر چون : مقاومت 9 ریشتری در مقابل زلزله ، تاسیسات و رایزرهای عالی ، شوتینگ های استاندارد ، پارکینگ های بسیار وسیع ، دوسری پله فرار عریض ، سرانه فضای سبز بی مانند و نورگیری فوق العاده و ... بصورت دوبلکس ودر تیپ هایی کاملآ متفاوت و متنوع ساخته شده است .اولین و بزرگ‌ترین مجتمع تفریحی، رفاهی، تجاری، فرهنگی، ورزشی و گردشگری ایران که سالن پاتیناژ نیز جزو آن است با مشارکت یک شرکت مالزیایی روبروی فاز ۲ ساخت شده است. بلوک ۱، بلوک ۳ (که توسط تعاونی مسکن دانشکده فنی دانشگاه تهران ساخته شده) و بلوک ۵ (که توسط تعاونی مسکن وابسته به دولت ساخته شده)، به جز ظاهر آن وجه تشابهی با دیگر بلوک ها ندارند و بلوک ۵ تنهابلوکی است که دارای استخر سونا و جکوزی می باشد. فاز ۲ همچنین دارای ۳ بازارچه و ۵ مدرسه در داخل خود می‌باشد.

فاز ۳

فاز ۳ شهرک اکباتان دارای ۴ بلوک به نام‌های: E1 E2 D1 D2 است. این فاز دارای یک مجتمع تجاری با ۴۰ واحد تجاری است. این فاز در سال ۱۳۷۰ به بهره برداری رسید و از فازهای یک و دو جدیدتر است. همچنین دو مدرسه به نام‌های حضرت معصومه و شهید اشرفی اصفهانی در این فاز قرار دارند.

هیأت مدیره مرکزی شهرک اکباتان

شهرک اکباتان دارای هیأت مدیره مرکزی است. هیأت مدیره مرکزی شهرک اکباتان در فاز یک، بلوک A2، جنب ورودی ۹، کد پستی شماره ۱۳۹۴۹۳۴۳۱۱ قرار دارد. همچنین هر بلوک برای خود دارای یک هیأت مدیره می‌باشد. هیأت‌های مدیره هر بلوک در هیأت مدیره مرکزی شهرک اکباتان عضویت دارند. هیأت مدیره مرکزی شهرک اکباتان دارای اساسنامه و چارت سازمانی است. اساسنامه این هیأت مدیره در تاریخ پانزدهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت اصلاح گردید. وظایف هیأت مدیره مرکزی برابر اساسنامه عبارتند از:

  1. نظارت بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات قانون تاسیس شهرک‌ها و مجموعه‌های آپارتمانی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی قوانین و مقررات مربوط به مراجع ذیربط در جهت حفظ منافع ساکنان شهرک؛
  2. نظارت بر تعیین محدوده شغلی بازارچه‌ها و مغازه‌ها به منظور تفکیک مشاعات محوطه و تاسیسات مسکونی از محدوده تجاری به ترتیبی که مغازه دارها نتوانند در حریم مناطق مسکونی تداخل نموده و مخل آسایش و ایمنی و حرمت ساکنین شوند؛
  3. پیگیری جهت تکمیل تاسیسات نیمه تمام و ایجاد تاسیسات عمومی مورد نیاز توسط شرکت سازنده (یا هر شرکت و سازمانی که قانوناً جانشین آن شرکت بشود) از قبیل آموزشی، فرهنگی، مذهبی، بهداشتی، ارتباطی، تعاونی، ورزشی، تفریحی، با اولویت دادن به (محل جمع آوری و انتقال زباله، حصار شهرک، راه ورود و خروج اتوبان، مرکز آتش نشانی، روشنایی خیابان‌های اصلی و محوطه، پل عابر پیاده، کلینیک، بیمارستان، مرکز تلفن، ترمینال وسائط نقلیه عمومی، میدان میوه و تره بار، محلی برای استقرار دفتر هیأت مدیره مرکزی، و سایر موارد پیش بینی شده در نقشه جامع یا نقشه‌های تکمیلی و اجرائی مصوب؛
  4. انجام اقدامات لازم به منظور بهره گیری از خدمات شهری از قبیل خدمات شهرداری، راهنمایی و رانندگی، انتظامی، بهداشتی و درمانی و سایر خدمات مورد نیاز شهرک، کمک و راهنمائی بلوک‌های جدید و هماهنگی در راهبری تاسیسات و خدمات رفاهی بلوک‌ها و پیشگیری از مهاجرت کارکنان از بلوکی به بلوک دیگر؛
  5. همکاری نزدیک با کلیه موسسات و سازمان‌های دولتی و خصوصی در جهت حفظ منافع ساکنان شهرک، تشکیل کمیته‌های حقوقی، فنی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، زیبا سازی؛
  6. تدارک یک شبکه رایانه‌ای جهت حل و فصل مسائل اداری بلوک‌های شهرک؛
  7. انجام سایر مسائلی که در جهت منافع ساکنان شهرک بوده و در این اساسنامه پیش بینی نشده‌است.

در حال حاضر مجید حسیبی ریاست هیأت مدیره مرکزی شهرک اکباتان را بر عهده دارد. دوره عضویت در هیأت مدیره مرکزی شهرک اکباتان دو سال است.

مکان‌های عمومی شهرک اکباتان

شهرک اکباتان دارای دو ایستگاه مترو، چندین مدرسه، یک بیمارستان، چند کتابخانه، دو بازار روز (میوه و تره بار)، یک خانه اسباب بازی، یک خانه سلامت، یک خانه فرهنگ، دو باشگاه ورزشی (راه آهن و پاس) و سه مسجد می باشد. همچنین شورایاری محلات و هیأت مدیره مرکزی شهرک اکباتان نیز در این شهرک تشکیل گردیده‌است و همچنین مجتمع تجاری مگامال در فاز ۲.

مدرسه‌ها
راهنمایی جابربن حیان (پسرانه)
دبیرستان حضرت فاطمه (دخترانه)
هنرستان فنی اکباتان (دخترانه)
راهنمایی شهدای اکباتان (دخترانه)
دبستان شهید ناظم (دخترانه)
دبستان صادقین (پسرانه)
سرای محله اکباتان در میدان بسیج جنب شهرداری ناحیه شش قرار دارد.
خانه اسباب بازی سرای محله اکباتان واقع در میدان بسیج روبروی شهرداری ناحیه ۶ قرار دارد.
خانه سلامت اکباتان در میدان بسیج قرار دارد.
خانه فرهنگ شهرک اکباتان در خیابان شهید نفیسی (خیابان اصلی شهرک اکباتان) واقع شده‌است.
از نظر تقسیمات اداری شهرک اکباتان یک محله محسوب می‌شود و دارای شورایاری است. دفتر شورایاری شهرک اکباتان در سرای محله اکباتان واقع در میدان بسیج جنب شهرداری ناحیه شش قرار دارد.
کتابخانه‌ها
کتابسرای محله اکباتان واقع در میدان بسیج جنب شهرداری ناحیه ۶ قرار دارد.
کتابخانه عمومی بلوک ۱۱ واقع در ورودی یک بلو ک۱۱ فاز ۲ ازجمله بهترین و غنی ترین کتابخانه‌های این شهرک می‌باشد که در سال ۱۳۷۵ با کمک هیت مدیره وقت بلوک ۱۱تاسیس گردید و امروز با بیش از ۱۰۰۰۰عنوان کتاب نظام یافته با رده بندی دیویی و باتوجه به علم کتابداری فعالیت خود را ادامه می‌دهد.
ایستگاه مترو: ساخت ایستگاه متروی شهرک اکباتان در سال ۱۳۹۱ به اتمام رسید. ایستگاه اکباتان در خط چهار قرار دارد و یک ایستگاه میانراهی است. از یک سو این ایستگاه به ایستگاه متروی کوی بیمه متصل می‌شود و از سوی دیگر به ایستگاه متروی ارم سبز واقع در شمال اتوبان تهران کرج در خط متروی تهران کرج متصل می‌شود.
بازار روز شهرک اکباتان در اتوبان ستاری، ورودی اول، جنب پایانه اتوبوسرانی قرار دارد.
شهرک اکباتان دارای سه مسجد است: مسجد بعثت در فاز یک، مسجد امام خمینی در فاز دو، مسجد امام رضا در فاز سه
print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.