جشنواره تسنیم


بازدید: 362
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/7 16:9:32مدیریت و برنامه ریزی در حوزه بانوان، بویژه کوشش برای بهبود وضعیت و کیفیت زندگی آن ها در کلانشهری همچون تهران،  با توجه به حجم گسترده جمعیتی آن و  نیز در حالی که عوامل مخاطره آمیز متعددی در مناطق و محلات آن پیش روی بانوان و خانواده ها وجود دارد، صرفا بصورت متمرکز و بدون مشارکت شهروندان، نهادهای مردم نهاد و مدیریت های محلی و نیز بدون هم افزایی کلیه ظرفیت های موجود در محلات، بسیار دشوار است.
از این رو اداره کل امور بانوان در راستای اهداف و سیاست های کلان شهرداری تهران "خانه های تسنیم" را در سطح محلات راه اندازی نموده است.
تسنیم: به معنای اعتلاء و بلندی و نام چشمه ای در بهشت است
تعریف خانه های تسنیم
خانه تسنیم ، یکی از واحدهای زیرمجموعه سرای محله است که به منظور توانمندسازی و ارتقاء قابلیت های بانوان ، ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی ، حمایت از نهاد خانواده و تحکیم آن ، اشاعه و ترویج فرهنگ ایثار و گذشت و زمینه سازی برای مشارکت اجتماعی بانوان ، مطابق با سیاست های کلان فرهنگی – اجتماعی شهرداری تهران و در چارچوب مقررات و تشکیلات سرای محله و رویکرد محله – محوری ، با همکاری و همیاری بانوان و ذینفعان محلی حوزه بانوان  فعالیت می نماید.این فعالیت ها و برنامه ها با توجه به مسائل اولویت دار بانوان در محلات و با تاکید بر آموزش و توانمندسازی و توسعه ظرفیت های اجتماعی بانوان و مبتنی بر گسترش زیرساخت های حوزه بانوان در محلات است و مدیریت محله با جلب مشارکت بانوان و اجرای پروژه های مناسب مرتبط با طرح، زمینه های بهبود وضعیت و کیفیت زندگی بانوان محله خود را فراهم می نماید.

مقدمه :
مدیریت و برنامه ریزی در حوزه بانوان ، در کلانشهری چون تهران که روز به روز در حال گسترش بوده و زمینه ها و شرایط فرهنگی و اجتماعی آن مدام در حال تغییر هستند ، برای اینکه کارآمد و اثر بخش بوده و قادر به مدیریت تحول فرهنگی و اجتماعی باشد ، به نوآوری و انعطاف پذیری نظری ، ساختاری و برنامه ای نیاز دارد .
این انعطاف پذیری باید به گونه ای باشد که نظام مدیریت و برنامه ریز ی حوزه بانوان شهر تهران و بویژه شهرداری تهران را در مواجهه موثر با نیازها ، مسائل و چالش های نوشونده شهر تهران ، چابک و کارآمد ساخته و امکان ادغام اجتماعی بانوان و نیز بهبود وضعیت و کیفیت زندگی آن ها را فراهم نماید .
برای این منظور ، یکی از اولین ومهمترین گام ها برای کارآمد سازی نظام مدیریت و برنامه ریزی بانوان این است که مبتنی بر اولویت های محلی و به عبارتی الگوی آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای و محلی بانوان باشد که در شناسایی و تعیین این اولویت ها ، خود بانوان نیز مشارکت ویژه ای داشته باشند . گام مکمل دیگر نیز این است که زیر ساخت ها و ظرفیت های لازم برای طراحی و پیاده سازی برنامه ها و خدمات مناسب برای بهبود وضعیت زنان از طریق مشارکت خود آن ها وجود داشته باشد.
اکنون که در قالب سیاست محله _ محوری ، و با استقرار و توسعه سراهای محله ، زمینه های ساختاری لازم برای مشارکت نهادینه بانوان و ذینفعان محلی حوزه بانوان در نظام مدیریت و برنامه ریزی این حوزه بوجود آمده است ، فعالیت مناسب و کارآمد خانه های تسنیم می تواند زمینه های موثری برای ارتقاء کیفیت زندگی بانوان در سطح محلات شهر تهران را فراهم نماید.
نگاهی به سوابق مدیریت شهری و نیز شواهد مربوط به همیاری های اجتماعی شهروندان نشان می دهد که تجارب و ظرفیت های متعدد در مواردی گمنام و کشف نشده ای در بین شهروندان و در سطح مناطق و محلات وجود دارند که شناسایی ، توانمند سازی و هدایت آنها می تواند در جهت هم - افزایی برای بهبود وضعیت زنان درسطح محلات موثر باشد.
بر همین اساس ، به منظور شناسایی و معرفی قابلیت ها و توانمندی های بانوان در زمینه همیاری های اجتماعی محلی و با هدف شبکه سازی گروه های همیاری و فعالیت های داوطلبانه بانوان در سطح محلات و جریان سازی برای ترویج و ترغیب مشارکت های محلی در بین بانوان ، جشنواره تسنیم برگزار می شود.

چشم انداز

با استعانت از خداوند متعال و با تاسی از معارف بلند قرآنی و سیره اهل بیت(ع)، چشم انداز خانه تسنیم بعنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه سرای محله ، در چارچوب سند چشم انداز پنجساله شهرداری تهران و سیاست محله–محوری ، به شرح زیر می‌باشد.
 • هدفمند : برنامه هاو خدمات برای بانوان را متناسب با نیازها و برپایه گزارش های آمایش سرزمین و اولویت های مساله ای بانوان در محله طراحی و اجرا می کند.
 • جامعه – محور  : مسائل و  نیازهای بانوان را با مشارکت آن ها و ذینفعان محلی شناسایی نموده و با همکاری و مشارکت آن ها، برنامه های متناسب برای بهبود وضعیت آن ها، طراحی و اجرا می نماید.
 • هم – افزا : از قابلیت ها و ظرفیت های درون شهرداری و نهادهای محلی برای توسعه و ارتقاء خدمات و بهبود وضعیت زنان استفاده می نماید.
 • یاد گیرنده : بطور مستمر در حال بهبود فرایند برنامه ریزی خود ، رصد وضع موجود ، جلب رضایت بانوان و بروزرسانی خود می باشد.
 • رشد دهنده :  شاخص های وضعیت زنان و دسترسی آن ها به خدمات مورد نیاز خود را بهبود می بخشد.
 • برهمین اساس، خانه تسنیم  در افق چشم انداز ، مرکزی مرجع و تاثیرگذار برای رصد وضعیت ، هم افزایی ظرفیت ها و برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی زنان در محلات شهر تهران می باشد.

محتوای تسنیم

تسنیم
"توانمندسازی اجتماعی بانوان"
طرح توانمندسازی اجتماعی بانوان که با هدف ارتقاء توانمندی های بانوان و  ظرفیت سازی اجتماعی بانوان در سطح محلات شهر تهران در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و هنری طراحی و اجرا می شود، موضوعاتی چون شناسایی و رشد استعدادهای بانوان، رفاه و بهزیستی بانوان در محله، ارتقاء سلامت روانی– اجتماعی آن ها، آموزش و کارآفرینی، بهبود محیط و موضوعات مشابه دیگر را در  دستورکار دارد.
 برای اجرای این طرح، ضمن ارزیابی وضعیت توانمندی اجتماعی بانوان در محلات و تشکیل گروه های ذینفع و همیار بانوان در محلات، آموزش های لازم از طریق کارگاه ها و دوره های آموزشی به بانوان شهروند ارائه می شود و آن ها این قابلیت را پیدا می کنند که طرح ها و پروژه های کوچک محلی برای ارتقاء توانمندی های خود طراحی کرده و با حمایت و تسهیلگری مدیریت محله به اجرا در آورند.
در این طرح، همچنین علاوه بر تجیهزکتابخانه های نواحی و محلات به کتاب های حوزه بانوان و  زمینه سازی برای راه اندازی و توسعه مراکز رشد بانوان در مناطق، اجرای فعالیت های فرهنگی و هنری در حوزه بانوان  نیز با هدف شکوفایی قابلیت ها و استعدادهای بانوان و بهبود وضعیت زنان در زندگی شهری طراحی و اجرا می شود که در این خصوص می توان به جشنواره خوشنویسی کوثر، جشنواره عکس زنان و زندگی شهری و جشنواره بهترین ها از دورریختنی ها اشاره نمود که خانه های تسنیم در محلات در کلیه مراحل این جشنواره ها از فراخوان و شناسایی بانوان هنرمند، جمع آوری آثار و برگزاری نمایشگاه نقش موثری ایفا نموده و به مشارکت حداکثری بانوان محلات کمک می نماید .


تسنیم
"سبک زندگی اسلامی-ایرانی"
در طرح ترویج سبک زندگی اسلامی، ایرانی که با هدف الگوسازی برای خانواده های ایرانی در محلات شهر تهران به اجرا در می آید، ابتدا در قالب مطالعات نظری به تدوین ادبیات و چارچوب های نظری مربوط به مختصات سبک زندگی اسلامی – ایرانی پرداخته شده و چک لیست و ابزارهای تخصصی ارزیابی طراحی می شود و برپایه آن اقداماتی همچون:
 • تدوین محصولات فرهنگی پایه در زمینه سبک زندگی اسلامی ایرانی است.
 • طراحی و حمایت از تولید صنایع فرهنگی براساس سبک زندگی اسلامی، ایرانی که از جمله آن ها، تولیدات در زمینه پوشش و با رویکرد حجاب اسلامی است.
 • ارتقاء و بهبود سلسله مراتب ارزش های اجتماعی بانوان در چارچوب ارزش های معیار جامعه
 • ترویج شیوه های زندگی اسلامی ایرانی بین بانوان  در محلات برپایه منابع دینی و بومی از جمله صرفه جویی، تغذیه و رفتارهای خانوادگی
 • توجه به موضوع  عفاف و حجاب و برگزاری نشست های تخصصی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
 • آموزش آداب و مهارتهای زندگی در بین دختران
 • آموزش و ترویج مهارت های مدیریت اوقات فراغت در بین بانوان بر اساس سبک زندگی اسلامی ایرانی
 • برگزاری اردوهای تفریحی و گردشگری با هدف ترویج تفریحات سالم در بین بانوان
 • تهیه بسته های آموزشی مدیریت اوقات فراغت بانوان در خانواده
 • در این طرح ، ضمن شناسایی بانوان داوطلب و گروه های ذینفع محله، اقدام به برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی می شود و بانوان پس از طی دوره آموزشی، با کمک یکدیگر و در قالب همیاری اجتماعی به طراحی پروژه های کوچک محلی می پردازند و با حمایت و تسهیلگری مدیریت محله آن ها را در محله خود اجرا می کنند.
تسنیم
"نهاد خانواده"
برنامه های تحکیم بنیان و نهاد خانواده، هم بصورت عمومی و هم بصورت تخصصی، در قالب های مختلف و به منظور کوشش برای ارتقاء دانش و توانمندی خانواده ها و بصورت کلان تر، جهت کارآمدی و پایداری آن ها صورت می گیرد. این برنامه ها، طیف مختلفی از برنامه های آموزشی تا فرهنگی  هنری را شامل می شوند.
فهرست برخی از این برنامه ها و فعالیت ها عبارتند از :
 • برگزاری نشست های کارگاهی و تخصصی خانواده
 • اجرای مجموعه برنامه های مناسبتی مربوط به روز ملی خانواده
 • اجرای طرح شکوفایی عشق( ویژه زوج های جوان و خانواده های نوبنیاد )
 • اجرای برنامه خانواده کارآمد و پایدار
 • تهیه و ارسال بسته هدیه غنچه های شهر به درب منازل خانواده هایی که تازه صاحب نوزاد شده اند، که شامل پیام تبریک و  بسته های فرهنگی، آموزشی برای والدین کودکان تازه متولد شده شهر تهران می شود.
 • برگزاری جشنواره بهترین ها برای غنچه های شهر ویژه کودکان 0 تا 4 ساله
 • ویژه برنامه های روز جهانی کودک در سطح محلات شهر تهران
 • کارگاههای آموزشی اصلاح سبک فرزند پروری ویژه والدین

مدیریت محله، می تواند در طراحی و نوآوری در شیوه های اجرایی این برنامه ها، توسعه نرخ پوشش آن در سطح محله خود و طراحی و اجرای خدمات مکمل این برنامه ها، از قبیل زیرساخت ها و محصولات فرهنگی – هنری آن مشارکت و مدیریت نماید.


  تسنیم
"ایثار و یکدلی"
با گذشت بیش از سه نسل از زمان پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و نیاز به یادآوری و اشاعه فرهنگ ایثار و یکدلی در بین نسلی که در آن روزگار حضور نداشتند و بخصوص در بین بانوان که تربیت کننده نسل های آینده اند در قالب فعالیت های دینی و مذهبی، و الگوسازی برای بانوان و دختران بسیار لازم و ضروریست که در راستای این هدف کلی فعالیت هایی به شرح ذیل در سطح محلات شهر تهران انجام می شود:
 • تشکیل کانون زنان ایثارگر و اجرای برنامه برای این گروه در مناسبتهای مختلف سال
 • راه اندازی سایت همراز یاس شامل اطلاعات و خاطرات زنان شهیده، ایثارگر، آزاده و جانباز  از سطح محلات
 • برگزاری گردهمایی زنان عاشورایی با حضور هیئات مذهبی بانوان محلات
 • همایش خانواده و دفاع مقدس
 • ویژه برنامه های نیمه پنهان ماه ویژه تجلیل از زنان ایثارگر در محلات
 • همایش احیاگران نور ویژه بانوان مبلغ شهر تهران
 • برگزاری مراسم و مناسبتهای مذهبی از قبیل: ولادت حضرت زهرا(س) و روز زن، میلاد حضرت معصومه(س)، روز ملی دختران ودهه کرامت، سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و  حضرت زهرا(س)، سالروز وفات حضرت خدیجه(س)، روز ملی عفاف و حجاب و ..
 • اجرای برنامه گوهر رحمت، ویژه دختران
 • جشنی از جنس قرآن
 • گرامیداشت آغاز عبودیت دختران 9 ساله
تسنیم
"مشارکت های اجتماعی"

برنامه ریزی برای مشارکت دادن و حضور آگاهانه شهروندان در امور شهری یکی از مهمترین دغدغه های مدیران شهری است، زیرا مشارکت دادن مردم در امور محله ی خود ضمن ایجاد تعلق محله ای،  انجام برنامه ریزی ها را بر اساس نیاز و امکانات محله میسر می نماید در این میان بانوان با توجه به نقشی که در خانواده بر عهده دارند نقش ارزشمندی نیز در تاثیر گذاری بر مشارکت افراد خانواده در امور محله و شهر دارند. بدین منظور اداره کل امور بانوان کانون هایی را در سطح محلات برای مشارکت بانوان راه اندازی نموده است که شامل موارد زیر است:
 • کانون بانوان مبلغ 
 • کانون بانوان نخبه
 • کانون بانوان عاشورایی (هیئت های مذهبی بانوان    )
 • کانون حیاباوران
 • کانون بانوان قرآن پژوه 
 • کانون همیاران محبت
 • کانون بانوان هنرمند(خوشنویس، عکاس، صنایع دستی)
 • کانون دختران
 • کانون بانوان ایثارگر
همچنین در راستای مشارکتهای اجتماعی بانوان سه طرح اجتماع محور طراحی وبه شرح ذیل در سطح محلات به اجرا در آمده است: طرح ارتقاء سرمایه اجتماعی بانوان با هدف تشکیل گروه های ذینفع، تهیه گزارش نیمرخ محله در زمینه سرمایه اجتماعی و تعلق محله ای، شناسایی زمینه های همیاری اجتماعی بانوان، جلب مشارکت بانوان به شرکت در طرح  و ارائه پیشنهادی نوآورانه طراحی و زمینه های توسعه و ارتقاء سرمایه اجتماعی و تعلق محله ای بانوان را فراهم می نماید.
طرح کاهش خطرپذیری بانوان با هدف بهبود وضعیت فضاهای مخاطره آمیز در شهر تهران برای بانوان در محلات طراحی و اجرا می شود. بدین منظور، ضمن طراحی پرسشنامه هایی برای سنجش میزان خطرپذیری و عوامل مخاطره آمیز، بانوان داوطلب شناسایی و کارگاه ها و دوره های آموزشی برای آن ها به اجرا در می آید و بانوان پروژه هایی را در زمینه بهبود گرایش ها و نیز کاهش عوامل مخاطره آمیز در سطح محلات خود، با حمایت و تسهیلگری مدیریت محله، طراحی و اجرا می کنند. بخش دوم طرح استانداردسازی فضاهای شهری برای کاهش عوامل مخاطره آمیز و کنترل فضاهای بی دفاع شهری است که با همکاری شهرداری منطقه به اجرا در می آید.
در طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی بانوان ابتدا به بررسی وضع موجود آسیب های اجتماعی بانوان در محلات و اولویت بندی آن ها در قالب ارزیابی سریع صورت می گیرد، سپس ضمن شناسایی بانوان داوطلب، کارگاه ها و دوره های آموزشی برای آن ها برگزار می شود و بانوان ضمن آشنایی با آسیب های اجتماعی ای که آن ها را تهدید می کند،  روش های برنامه ریزی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی را فرا می گیرند و در همین کارگاه ها، پروژه هایی را برنامه ریزی کرده و با حمایت و تسهیلگری ادارات امور بانوان مناطق و مدیریت محله، اجرا می کنند.
شناسایی و تقدیر از دختران نخبه و موفق در زمینه های قرآنی ، علمی، پژوهشی، هنری، ورزشی و.. توسط کانون دختران در دهه کرامت حد فاصل میلاد حضرت معصومه (س) لغایت میلاد امام رضا (ع) در مناطق 22 گانه شهرداری تهران انجام خواهد شد.

مقدمه:

با عنایت به ضرورت گسترش زمینه های رشد و اعتلاء دختران در کلانشهر تهران و ترویج آداب و شیوه های زندگی اسلامی – ایرانی در بین آن ها و الگوسازی از سیره و معارف اهل بیت (ع) کانونی به نام کانون دختران در سطح محلات شهر تهران  تشکیل گردیده است که به منظور گسترش زمینه های همیاری های اجتماعی دختران ، فرصت سازی برای شناسایی و شکوفاسازی استعدادهای آن ها و نیز با هدف بسط و توسعه زمینه های ساختاری برای تعامل سالم ، رشد دهنده و توانمندساز دختران با یکدیگر ، دستورالعمل تاسیس ، راه اندازی و مدیریت کانون های دختران ، تهیه و تدوین می شود.

 تعریف کانون دختران:

کانون سازمان مردم نهاد ترویجی و یادگیرنده ای است که با عضویت و مشارکت داوطلبانه اعضاء تشکیل می گردد، کانون دختران از دختران علاقه مند در گروه سنی 15 الی 29 سال که حسب علاقه در کانون عضو می شوند تشکیل می گردد و به ترویج آداب و شیوه های زندگی اسلامی - ایرانی و مهارتهای پیش از ازدواج اهتمام می ورزد.

تبصره: با  توجه به عضوگیری و فعالیت کانون حیاباوران در سالهای گذشته و ادغام کانون دختران و حیاباوران در منطقه، ضرورت دارد تا اطلاعات کانون حیاباوران در منطقه، ضرورت دارد تا اطلاعات کانون حیاباوران با کانون دختران تجمیع گردد و بانک اطلاعاتی واحدی تحت عنوان بانک اطلاعاتی کانون دختران ثبت گردد.

 اهداف:

این کانون با هدف کلی ترویج آداب، مهارت ها و شیوه های زندگی اسلامی ایرانی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی دختران، اهداف جزئی زیر را دنبال می کند.

1.    ترویج و احیاء ارزش های فرهنگی با تکیه بر فرهنگ و سیره مکتب تابناک اهل بیت(ع)در جهت دستیابی به حیات طیبه

2.    گسترش زمینه های مشارکت دختران در جهت تبیین نقش، جایگاه و منزلت دختران با توجه به آموزه هاي ديني

3.    گسترش فرهنگ خودباوری درمیان دختران جهت اصلاح نگرش عمومی جامعه و خانواده نسبت به ایشان 

4.    فراهم سازی زمینه های شکوفایی استعداد و توانایی های دختران با مشارکت در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و سلامت.

 

 

 

 

 ساختارومحل استقرار کانون


 

 

               - کانون دختران یکی از سه کانون (بانوان، دختران و خانواده) زیرمجموعه خانه تسنیم می باشد که موظف به حضور و همکاری مستمر و منسجم تحت نظر مسئول خانه تسنیم و مدیریت محله می باشد.


گروه مخاطب:


-         کلیه دختران 29-9 سال ساکن در محلات  شهر تهران(در سه گروه 9الی 15 سال- 15 الی 20سال- 20 الی 29 سال)

 

 

 

 شرایط اعضا:

                -       کلیه دختران داوطلب تهرانی در گروه های مختلف تحصیلی وشغلی می توانند عضو کانون شوند.

                -       هرفرد با هرمیزان وقت می تواند عضو کانون شود.

                -       داشتن ویژگی هایی همچون علاقه مندی، تعهد و تجربه از جمله شرایط اعضای کانون است.

                -       سکونت در محله برای اعضا ضروری است.

                -       تمایل برای مشارکت در برگزاری و یا شرکت در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی نیز از شرایط عضویت در کانون است.

 

اعضای کانون سه دسته اند.

 

الف- اعضای اولیه، به کلیه افرادی که ابتدا عضو کانون می شوند عضو اولیه می گویند.

ب- اعضای فعال، به افرادی اطلاق می شوند که:

1)      در جلسات سخنرانی، کارگاه ها و آموزش ها شرکت می کنند.

2)      در اجرای برنامه های کانون علاقمندانه همکاری می کنند.

3)      با سایر شهروندان در خصوص اهداف گفتگو می کنند.

4)      افرادی که شایستگی عضویت افتخاری در کانون را دارند، شناسایی و معرفی می کنند.

ج- اعضای افتخاری، این اعضا که مورد شناسایی اعضای فعال قرار گرفته اند از دختران موفق(به شرح ذیل)، خانواده معظم شهدا، نویسندگان، اساتید، نخبگان، خبرنگاران و سایر افراد شهیر و مورد احترام منطقه می باشند که عضویت آن ها می تواند تاثیر در بقیه مردم گذاشته و اهداف کانون را توسعه بخشند.

ایشان با اختیار و آگاهی از اهداف کانون می توانند با پیشنهاد دبیر کانون محله به عنوان عضو افتخاری کانون در آیند.

 

 

دختران موفق ویژگی ها و شرایط زیر را دارند:

الف- دختران موفق و نمونه

      -         دانش آموزان و دانشجویان با نمرات الف

 

      -         دختران با حجاب برتر

 

      -         دختران فعال در گرو ه های اجتماعی نظیر مسجد، بسیج، خیریه و...

ب- دختران موفق و نخبه

      -         حافظان کل یا بخشی از قرآن کریم یا پژوهشگر در زمینه قرآن، قاری قرآن، ارائه دهنده ايده و تحقیق ویژه ی قرآني

      -         دختران موفق و برتر علمی و پژوهشي در سطح محله، ناحیه،  منطقه،  استان و...

      -         دختران موفق دریکی از رشته های ورزشی حائز دریافت مدال و رتبه در سطح محله، ناحیه منطقه،  استان و...

      -        دختران موفق در یکی از رشته های هنری دارای رتبه های معتبر در سطحمحله، ناحیه، منطقه، استان و...

                      

پویایی و پایداری کانون دختران منطقه:

 

برای هرکانون در محله یک نفر به عنوان دبیر انتخاب می شود و از بین دبیران محلات یک نفر با نظر جمع براساس شاخص هایی چون توانمندی، داوطلبی و میزان فعالیت به عنوان دبیر دبیران در منطقه انتخاب می شود. در راستای پویایی و پایداری کانون  بهتر  است بنابر شرح ذیل اقدامات لازم و فعالیت های اجرایی صورت پذیرد.

اقدامات لازم:

الف- جلسات در محلات:

            1.  اولین جلسه محله ای: پس از تشکیل کانون دختران در محله در اولین جلسه کانون، اعضای کانون محله، دبیرکانون محله را انتخاب می نمایند.

            2. جلسات مستمر محله ای: هر كانون محله هفته ای يك بار موظف به برگزاري جلسه با اعضا مي باشد.

 

            3 .  جلسات خانه تسنیم: دبیرکانون محله هر 15 روز یکبار موظف به شرکت در جلسات خانه تسنیم می باشد.

 

ب- جلسات در منطقه:

           1.  اولین جلسه منطقه ای: پس از تشکیل کانون های دختران درمحلات دراولین جلسه منطقه ای، دبیران کانون های دختران محلات، دبیرکانون دختران منطقه را انتخاب می نمایند.

            2. جلسات مستمر منطقه ای: كانون هاي دختران كل محلات، هر ماه يك جلسه با دبیر کانون منطقه و مدير منطقه برگزار مي كند تا ضمن بررسی وضعیت ها و ظرفیت های کانونی، برنامه ها را بر حسب هر منطقه برنامه ریزی نمایند.

 

           3. جلسات خانه تسنیم در منطقه: دبیر کانون دختران منطقه ضرورت دارد در جلسات خانه تسنیم منطقه که هر ماه برگزار می گردد حضور داشته و گزارش اقدامات کانون را ارائه نمایند.

 

ج- جلسات کانون با اداره کل امور بانوان:

 

            1. شورای تخصصی در اداره کل: با توجه به اهمیت کانون ها و نقش آنها در سطح محله اداره کل امور بانوان علاقه مند است با تشکیل شورای علمی وتخصصی و برگزاری کارگاه های آموزشی و ... سیاست ها و برنامه ها را بر اساس نیاز محلات هر منطقه با توجه به اطلاعات دقیق دبیران تدوین و برنامه ریزی نماید و گزارش اقدامات را در سایت اداره کل امور بانوان درج نماید.

 

            2.  ارتباط دبیران کانون با اداره کل و شورای تخصصی کانون دختران: اداره کل امور بانوان در نظر دارد تا با حضور دبیران کانون دختران درسطح مناطق، هر سه ماه یکبار جلساتی را برقرار نموده وضمن ارائه رویکردها و خط مشی های اداره کل امور بانون ویژه ی دختران نسبت به اجرای اقدامات لازم در سطح مناطق اقدام نماید.


  فعالیت های اجرایی:

             -       عضوگيري از داوطلبين (عضويت در كانون دختران هيچگونه منافع مالي، مادي و اشتغال زايي را براي هيچ يك از اعضا به دنبال نخواهد داشت و صرفا به منظور جذب سرمايه هاي اجتماعي محله خواهد بود.)

             -         شناسایی و جذب دختران داوطلب، علاقه مند، فعال و توانمند محله.

             -         ثبت و درج اطلاعات مربوط به کانون دختران دربانک اطلاعاتی دختران و سامانه تسنیم (به نشانی وب سایت اداره کل امور بانوان).

             -        شناسایی و تحلیل وضعیت دختران در سطح محله و تهیه گزارش های لازم در این زمینه.

             -       نیاز سنجی و ارائه طرح ها و برنامه هاي پيشنهادي با لحاظ کردن دیدگاه ها، طرحها و برنامه های پیشنهادی دختران به مدیران شهری جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری دقیقتر.

             -       ایده پردازی و ارائه پیشنهادها و راهکارها برای بهبود وضعیت دختران و زنان در سطح محله.

             -        تلاش در جهت توسعه کمی و کیفی فعالیت ها با بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات منطقه ویژه ی دختران.

             -        افزایش همیاری محله ای در جهت فراهم کردن زمینه های رشد، تعالی و نشاط برای دختران.

            -        گسترش ظرفیتهای لازم برای دختران در راستای نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی و ایرانی و  تبیین حقوق، مسئولیت ها و نقش زنان در جامعه برای دختران.

            -        کوشش برای ترویج آداب و شیوه های زندگی اسلامی – ایرانی در بین دختران در سطح محله.

            -        مشارکت اعضای کانون در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی محله، ناحیه و منطقه.

           -        مشارکت و هماهنگی با سایر کانونها و شرکت درجلسات بین کانونی برای انتقال تجربیات و هم افزایی فعالیتها با هماهنگی مسئول خانه تسنیم. وتعامل با سایرکانون های منطقه جهت برپایی نمایشگاه هاي فصلي، جشنواره و...

             -       بروز رساني فعالیت ها و برنامه ریزی های كانون دختران در پرتال محلات با هماهنگی مسئول خانه تسنیم.

             -        استفاده از فناوری نوین در حوزه فعالیت های کانون و اطلاع رسانی در مورد کانون  و فعالیت ها به شهروندان.

             -        تشكيل اتاق فكر و ثبت ايده ها در بانك اطلاعاتي كانون

             -        برگزاری جلسات هم اندیشی و تقسیم کار بر اساس فعالیتهای محوله از سوی مسئولین کانون و ارسال صورتجلسات

             -         مصاحبه با دختران نخبه و موفق جهت استفاده بهينه از ايده ها و طرح هاي ايشان

             -        توليد محصولات فرهنگي با موضوع آداب و شیوه های زندگی اسلامی – ایرانی و مهارتهای پیش از ازدواج.

             -        شناسایی منابع فرهنگی جدید الانتشارو پیشنهاد بهره برداری از این منابع در مناسبت های مختلف

            -        پيشنهاد جهت تجهيز كتابخانه تخصصي بانوان

           -        تهیه مقاله، پژوهش، فیلم کوتاه، دل نوشته ها، فیلم وعکس های تأثیرگذار ، شعر و .. . از آثار دختران جهت تهیه  بروشور، پوستر و پمفلت های آموزشی و ارائه آن به پرتال محلات

            -        برگزاری مسابقات، جلسات گفتگو، همايش، مراسم و جشن ها، جمع آوری ماحصل فعالیت های کانون برای جشنواره تسنيم

            -        اجرای طرح های محله ای پیرامون موضوع کانون به منظور توزیع در میان شهروندان و ارائه آن به سایت(CD، فیلم، مکتوبات و ...)

          -       برگزاری مسابقات فصلی و دوره ای با موضوعات نظیر مقاله، فیلم کوتاه، وبلاگ نویسی، دل نوشته ها، عکس و فیلم، شعر، قرآن، ورزش، کتابخوانی و ...

           -        برگزاری نمایشگاه های فصلی و دوره ای از فعالیت های بالا به منظور اطلاع رسانی

           -        برنامه ریزی و اجرای برنامه های اوقات فراغت و تفریحات سالم دختران

           -       همکاری با خانه های تسنیم در جهت طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی

           -        همکاری با خانه های تسنیم در جهت طراحی و اجرای پروژه های کوچک محلی


 

 


دبیر کانون منطقه:

  
           -     دبیر کانون با در نظر گرفتن شرایط زیر توسط دبیران محلات و با نظارت مدیر امور بانوان منطقه و تایید اداره کل امور بانوان انتخاب مي شود. و در زمان معين نمايندگي كانون را بر اساس شرايط و ضوابط بر عهده دارد


شرايط انتخاب  دبير كانون منطقه:

        -        معتقد به دین مبین اسلام بوده و پایبند به مذهب تشیع باشد.

 

 

        -         پوشش کامل اسلامی(ترجیحاچادر)رارعایت نماید.

 

        -         فردي شاخص  و مورد اعتماد براي اجراي دستورالعمل باشد.

        -         داراي توانايي كافي به جهت  فعال نمودن كانون باشد.

        -         داراي حسن خلق ، معاشرت صحيح، صداقت، امانت داري، راز داري، حسن شهرت در محله  باشد.

 

وظایف دبير كانون منطقه:

-         تهیه و تدوین تقویم اجرایی فعالیت های کانون

-         تشكيل جلسات ادواری و منظم کانون ها

-         تهيه صورتجلسه و  پيگيري مصوبات جلسه

-         كسب اطلاع از محتواي دستورالعمل و توضيح براي اعضا

-         ارائه صورتجلسات به مسئول خانه تسنیم

-         پاسخگويي به ناظرين و...

-         ارائه گزارش فصلي به خانه تسنيم

-         تكميل فرم ها و پاسخ گويي به نامه ها

-         ارائه گزارش فعاليت ها حداقل در پايان هر هفته به مدير خانه تسنيم و پيگيري تا درج خبر در پرتال محله

-         شرکت در جلسات مرتبط با کانون

 

 

 

 

 

 


اطلاع رسانی و تبلیغ:

         -            اطلاع رسانی اخبار و نتایج فعالیت ها از طریق پرتال محله و همشهری محله انجام شود.

         -          نتایج و تاثیر برنامه های کانون بر  روی پرتال محله منتشر شود.

         -           جهت تشویق اعضا ، فعالیت های موثر و ارزنده بر  روی پرتال محله و ساير خبرگزاري ها  قرار می گیرد.

        -            اعضای افتخاری که به دلایل مختلف عضو افتخاری شده اند، از طریق پرتال محله معرفی می شوند.

        -           معرفی نمونه ها و مصادیق از طریق پرتال انجام می شود.

       -            گزارش فعالیت ها به تفکیک کانون های مناطق، از طریق پرتال ارائه می شود.

 

شاخص های ارزیابی کانون :


 -        کانون هایی که به صورت منظم تشکیل شده و نتایج فعالیت چشمگیری داشته اند.

-        کانون هایی که اعضای آن ها به صورت هدفمند افزایش یافته است.

-       کانون هایی که فعالیت هایشان بیشترین تاثیر بر مخاطبین و اعضا را داشته است.(مهمترین ملاک ارزیابی)

-        کانون هایی که توانسته اند افراد موفق،صاحب نظر،فرهیخته، اندیشمند، و ... که از شهرت برخوردارند، جذب نمایند.

-        کانون هایی که با ارائه یک طرح نوآورانه کانون محله را متمایز از دیگر محلات نموده اند.

-        ارسال به موقع تجميع گزارش در 4 مرحله : 15 خرداد/15 شهريور/ 15آذر/ 15 اسفند(گزارش در هر  مرحله مي بايست در راستاي تكميل و به روز رساني اطلاعات گزارش قبلی صورت گیرد.)

-       کانون هایی که پروفایل خود در سامانه تسنیم را تشکیل داده و بطور مستمر آن رو بروز نگه می دارند.

-        کانون هایی که پروژه ی کوچک محلی طراحی و اجرا نموده باشند.

 مدیریت و نظارت:

-         مدیریت محله مسئول تشکیل کانون و حمایت از آنان است.

 

-          مسئول امور بانوان منطقه به عنوان نماینده اداره کل، ناظر مستقیم این دستورالعمل خواهد بود که بر اساس شاخص های ارزیابی به نظارت برنامه خواهد پرداخت. 

 

   

: نحوه ثبت نام

                   -         علاقمندان می توانند جهت ثبت نام ومشارکت،  به خانه های تسنیم واقع درسرای محله مناطق 22گانه مراجعه نمایند.
print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.