حمام تاریخی کن


بازدید: 1427
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/8 9:1:36حمام قدیمی کن

حمام قدیم یکی از قدیمی ترین مکان های محله کن به شمار می آید. این حمام با شماره 3791 در سال 1380 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. قدمت آن به زمان قاجاریه برم یگردد. به جز خرابی های کوچکی که در بعضی نقاط حمام وجود دارد اکثر قسمت های آن هنوز باقی مانده است. همچنین بازساز یهایی نیز توسط سازمان میراث فرهنگی در این حمام صورت گرفته است

.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.