باغات کن


بازدید: 657
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/8 9:41:17از جمله عناصر طبیعی هویت بخش محله باغات کن میباشد که تأثیر زیادی در لطافت آب و هوا و شادابی محیط دارند. حفظ و نگهداری این فضاهای طبیعی که از جمله مطلوبترین فضاهای محله به شمار میآیند کمک شایانی در جهت ارتقای کیفی و محیط عرصه های عمومی محله دارد بدین ترتیب محیط طبیعی و مصنوع طی روندی تدریجی تبادل ایجاد کرده که خود عامل شک لگیری هویتی ویژه برای سیمای محله است. به طور کلی حفظ عناصر طبیعی شامل رودخانه کن و باغات برای این محل منجر به توسعه ی پایدار محلی شده که باعث تقویت احساس تعلق خاطر به محله می شود

.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.