بقعه متبرکه امامزاده داوود(ع)


بازدید: 638
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/8 9:42:55آرامگاه امامزاده داوود )ع( واقع در غرب تهران و در انتهای جاده کن در بخش کَن می باشد. جاده امامزاده داوود )ع( در دره کَن وجود دارد و از کَن شروع شده و تا امامزاده داوود )ع( ادامه داشته و از روستای سولقان میگذرد. طول جاده در حدود ۲۵ کیلومتر است. این جاده آسفالته بوده و در واقع مسیر اصلی این امامزاده به شمار می رود. به موازات این جاده و در دره کن، آزاد راه تهرانشمال در حال ساخت می باشد که چهار بانده بوده و مسیر تهران به شمال را کوتاه تر و سریع تر می نماید. اما مسیر دیگری که برای رسیدن به این امامزاده وجود دارد، از دره کنار رودخانه فرحزاد گذشته و بعد از طی حدود ۱۵ کیلومتر به امامزاده داوود )ع( می رسد. این مسیر به صورت جاده خاکی و اندکی نامناسب است. به دلیل وجود مناظر طبیعی و دیدنی و همچنین وجود رودخانه ای کوچک در مسیر؛ این راه به صورت یکی از جذابیت های تفریحی شهر تهران در آمده و گردشگران زیادی از آن استفاده م یکنند. امامزاده داوود )ع( با یازده پشت به دومین امام شیعیان می رسد. حضرت امام حسن مجتبی)ع( و برخی دیگراز بستگانش در همراهی امام رضا )ع( به ایران آمده و به شهادت رسیدند. بقعه این امام زاده در دوران صفویه ساخته شدو در دوران فتحعلی شاه توسعه یافته است.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.