بقعه متبرکه امامزاده محمد (ع)


بازدید: 463
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/8 9:47:57بقعه متبرکه امامزاده محمد )ع( واقع در باغات اطراف کن، شامل بنايي قديمي و محقر به مساحت 50 متر مربع است. بناي مزبور از خشت و گل و چوب ساخته شده و فاقد گنبد و گلدسته است. امامزاده داراي ضريحي آلومينيومي و مشبک است. چند اصله درخت چنار در محوطه بقعه وجود دارد و يک قطعه باغ موقوفه متعلق و متصل به بقعه است که قسمتي ازدر آمد آن جهت روشنايي و برق بقعه مورد استفاده قرار مي گيرد.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.