بقعه مبارکه امامزاده سید محمد(ع)


بازدید: 591
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/8 9:49:4در فاصله 20 کيلومترى غرب تهران، جادها مامزاده داود)ع( و درميان باغات زيباي ميوه روستاى سولقان محله وسط بقعه متبرکها امامزاده سيد محمد)ع( معروف به نوربخش قرار دارد. امیر سید محمد نوربخش از جمله عارفان و سالکان الی الله بوده که در سال 795 . ق. در قائن پا به عرصه حیات نهاد. بناى اصلى بقعه متبرکه امامزاده سيد محمد)ع(، ساده و آجرى بوده و توسط بانوى عارفه اى کامل و واصل به نام "بى بى کوکب اعظم کاکو یي" و ديگر افراد خير به طرز جالبى با نورهاي سبز رنگ مزين باز سازى شده است. بقعه مزبور درسال 1382 توسط اداره اوقاف و امور خيريه کن بار ديگر تعمير و مرمت شده است.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.