دبیرخانه

  واحد دبیرخانه
مسئول دبیرخانه : مریم معتمدی
تلفن : 96011184

دبیرخانه واحد سازمانی مشخصی است که اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روش های تدوین شده و معین عهده دار گردیده و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را انجام می دهد .


اهم شرح وظایف واحد دبیرخانه

 •   دریافت تمامی نامه های کاغذی واصله از متقاضیان، ادارات، سازمان‌ها و ثبت و اسکن آنها در اتوماسیون اداری و ارسال به مبادی ذیربط.
 •   دریافت و ارسال تمامی نامه‌های برون‌سازمانی و پروتکل ECE به سازمان‌های مرتبط.
 •   بررسی اجزای نامه‌ها طبق دستورالعمل مکاتبات اداری قبل از ثبت نامه و در صورت وجود اشکال، عودت آن به واحد تهیه کننده، با ذکر شرح ارسال تا اصلاح و ارسال مجدد آن.
 •   ثبت و ارسال نامه‌های صادره به صورت سیستمی و در صورت نیاز کاغذی و ممهور نمودن به مهر برجسته و ارسال آن به مبادی ذیربط و همچنین ارسال هم زمان نامه‌های صادره که دارای سوابق و پرونده هستند.
 •   انجام کلیه امور جاری بایگانی نامه‌های وارده و صادره (کاغذی یا سیستمی) در دبیرخانه.
 •   ثبت وآرشیو نامه‌های وارده و صادره به سیستم‌ها و سامانه‌های مرتبط در شهرداری تهران (از قبیل سیستم جامع شهرسازی و سامانه جامع منابع انسانی، نوسازی و...).
 •   ثبت و ارسال احکام پرسنلی منطقه.
 •   دریافت و توزیع پاکت‌ها و بسته‌های واصله از سوی سازمان‌ها و شرکت‌ها و ... اعم از داخل یا خارج از شهرداری تهران و همچنین ارائه و نگهداشت رسید و بایگانی رسیدهای ماخوذه.
 •   جست‌و‌جو و بررسی سوابق نامه‌های وارده و صادره و مرتبط‌کردن سوابق به یکدیگر.
 •   سایر وظایف حسب مورد که در حیطه وظایف از جانب مقام مافوق ارجاع می‌شود.

ارتباط با ما

نمایی از منطقه

Preview امام زاده باغ فیض
Preview پارک کوهسار
Preview کن سولقان

Preview بوستان جوانمردان
Preview بوستان جوانمردان
Preview منطقه کن

تماس با ما

 • فلکه دوم صادقیه ،بلوار آیت الله کاشانی به سمت غرب، نرسیده به اتوبان ستاری ،ابتدای خیابان الهی

 • شماره تماس :96011111

 • کدپستی:1471875741

 • info.region5@tehran.ir